Privacyverklaring

Tijs reclameproductie, gevestigd aan de Tempelstraat 14, 6641 KV Beuningen, verwerkt persoonsgegevens van klanten en relaties. Wij behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR)). In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Heb je vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken? Via onderstaande contactgegevens kun je contact met ons opnemen.

Tijs reclameproductie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd: december 2019

Contactgegevens

Handelsnaam:   Tijs reclameproductie
Adres:   Tempelstraat 14
6641 KV Beuningen
Telefoonnummer:   06 - 117 437 76
E-mailadres:   info@tijsreclameproductie.nl
KvK nummer:   58891307

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tijs reclameproductie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van onze website of door het invullen van het contactformulier op onze website. Hieronder vind je een compleet overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Tijs reclameproductie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening op basis van een overeenkomst
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat jij klant bij ons bent of zolang als dat de wet voorschrijft. Ben je geen klant? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tijs reclameproductie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tijsreclameproductie.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tijs reclameproductie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tijs reclameproductie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tijs reclameproductie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tijs reclameproductie maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tijsreclameproductie.nl of 06 – 117 437 76.